TRÆVÆRK

MYRKR og Charlotte Grum vil med Træværk skabe en ramme, hvor træerne for en stund betragtes som ligeværdige medskabere af verden.

Træværk vækker træerne til live og fortælle deres historier. Synet på forholdet mellem mennesker og andre levende væsener som dyr og planter er under forandring i disse år. Træværk vil animere forbindelser mellem mennesket som art og træet som art og invitere til nye former for slægtskaber på tværs af arterne.Træværk fortæller historierne om de træer, der stadig står omkring Hvidkilde Savværk og om de træer, der har måttet lade livet på savværket for at få nyt liv i menneskers hjem. Træværk fremkalder og fortolker menneskers historier om træer, og for en stund betragtes træerne som ligeværdige og betydningsfulde medskabere af den verden, vi kender.

Træværk er en lille skovfestival om man vil – med fokus på fordybelse, sanselighed og fortrolighed mellem arter.

Under Træværk tog MYRKR deltagerne med på vandring rundt på savværket og i skoven omkring. Du kan lytte til lydvandringerne her – enten hjemme på sofaen, i området ved Hvidkilde Savværk eller en skov i nærhede af dig. I pausen midt i serverede vi en hjemmelavet røllike-snaps – den må du enten selv medbringe eller tænke dig til, når du lytter selv.

Kort lydvandring (43 min.)

 

Lang lydvandring (59 min.)

Kilderne i lydvandringerne er som følger i kronologisk rækkefølge:

  • Ove Weng, tidligere godsfuldmægtig på Hvidkilde Savværk fra 1962 og var med, da det lukkede i 1981.
  • Marianne Weigle, historiker og som har undersøgt historien omkring Hvidkilde Savværk.
  • Greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, godsejer Hvidkilde Gods og Hvidkilde Savværk
  • Manduela Riger Kusk, pibermager fra Svendborg
  • Tommy Heizs, digter og forfatter til bogen Træer der ligner mennesker
  • Annette Høst, troldkyndig og forfatter til bogen Jorden Synger
  • Karsten Thomsen, biolog  med ph.d. i tropiske skove. Aktiv i foreningen Verdens Skove gennem 30 år og tidligere formand

Musikken i lydvandringerne er produceret af Lukkif.

 

Om MYRKR og Charlotte Grum

MYRKR er et kunstfællesskab bestående af radiodokumentarist Sara Troense, iscenesætter, Alaya Riefensthal og musiker Jullie Hjetland. MYRKR undersøger og udforsker naturens fænomener i et spændingsfelt mellem kunst, videnskab og hverdagserfaringer, så naturen ses i forskellige perspektiver, hvor der kan zoomes ind og ud mellem detaljer og helhed. Naturen er genstanden, som vi undersøger og samtidigt rammen og scenen, som undersøgelserne opleves i.

Charlotte Grum er performancekunstner og socialpsykolog. Hun undersøger og udforsker forholdet mellem subjektivitet og materialitet i stedspecifikke installationer og performative situationer i det offentlige rum. Hun henter inspiration fra posthumanistisk æstetik og sit eksterne lektorat på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet hvor hun vejleder studerende og afholder workshops og feltarbejde. Læs mere på www.charlottegrum.dk

MYRKR og Charlotte Grums samarbejde
På tværs af vores forskellige kunstneriske udtryk skaber vi tid og rum til forundring, fordybelse og sanseligt nærvær. Vi styrker forbindelser mellem mennesker og forbindelser mellem mennesker og natur gennem sanselighed, refleksion og ritualer,  der forstærker følelsen af fællesskab og samhørighed. I Træværk forener vi vores kunstneriske praksisser til en unik og mangfoldig begivenhed, der inddrager lokalbefolkningen og fremkalder stedets forunderlige historier.

Træværk er en del af Kulturregion Fyns festival Mod.Strøm.

Tusind tak for støtte fra Kragegaarden/Mølleriet RingeKOORE.dkDen frie LærerskoleDanmarks Naturfredningsforening – SvendborgDilling Danmark og Dagli’ Brugsen Stenstrup!

 

Program for Træværk 14.-17. september 2017:

Den 14. og 15. september, vil der om aftenen være udesidning, hvilket indbefatter historiefortælling rundt om bålet, overnatning i det fri og fælles morgenmåltid fra skoven. Friluftslinjen på Den frie Lærerskole etablerer opholdsstederne for udesidningen i skoven, hvor hver deltager får en tryg base i ly for regn og vind i skoven. Man skal selv medbringe sovepose og varmt tøj til natten. På hver udesidning er der plads til 20 deltagere. Tilmelding til sara@myrkr.dk – skriv navn, telefonnummer på alle deltagere og dato for udesidning. Afbud senest 48 timer inden arrangementets start. Aldersgrænsen ved den natlige del af Træværk er 18 år.

Lørdag den 16. september 2017 inviterer MYRKR og Charlotte Grum til Gildeværk! Her samler de alle de gode kræfter, som har besøgt og/eller bidraget til Træværk. De fejrer savværket, skoven og træerne, menneskene dengang og nu og inviterer til nye relationer på tværs af tid og rum. Der vil være musik og sang og en lille forfriskning. Alle opfordres til at bidrage med noget spise- og drikkeligt, gerne fra skoven, til et fælles gilde for en konstruktiv sameksistens mellem arter. Skriv til sara@myrkr.dk hvis du vil deltage i Gildeværk.

Den 15. september kl 19. vil kunstner Charlotte Grum tage publikum på en gåtur i skumringen ved Hvidkilde Savværk, hvor samspillet mellem flagermus, teknologi og mennesker forskydes og filosoferes over. Det vil være en utraditionel flagermus-tur, hvor der er fokus på filosofien og kunsten.
Turen arrangeres i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening – Svendborg, som udlåner flagermusdetektorer, der vil blive anvendt på turen. Turen kræver ikke tilmelding.

Få nye perspektiver på skoven, træerne og savværket i lydvandringer. Træværk vækker træerne til live og fortæller deres historier. Vi har talt med folk, der kender skoven, træerne og savværket. De giver forskellige perspektiver på Træværk, som kan opleves i daglige lydvandringer.
Den 14. september er der lydvandringer kl. 16 (75min) og 18 (45 min).
Den 15. og 16. september er der lydvandringer kl. 12 (45 min), 14 (45 min), 16 (75 min) og 18 (45 min).
Den 17. september er der lydvandringer kl. 12 (75 min) og kl. 14 (45 min).

Søndag den 17. september kan deltagere prøve at klatre i træerne med professionel instruktør fra friluftslinjen på Den Frie Lærerskole i Ollerup. Træklatring foregår kun søndag kl. 12-14. Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding. Træklatring sker med uddannet instruktør, Mikkel Wamberg, og professionelt udstyr, men foregår på eget ansvar.

Udover de programsatte aktiviteter vil Træværk også byde på kortere pop-up performances og installationer, hvor de gamle bygninger aktiveres på skæve måder. Besøgende kan desuden være med til at skabe træfolksfigurer af de græsser og planter, der gror på det nedlagte savværk. Disse begivenheder vil blive flettet ind, hvor det falder naturligt i forhold til vind, vejr og øvrige aktiviteter.

MYRKR og Charlotte Grum vil være til stede fra 14. september kl. 14 til 17. september kl. 15.

Følg med her og på facebook begivenheden for løbende opdateringer af dagsprogrammet.