tværæstetisk kunstfællesskab

VI ER MYRKR

MYRKR er et tværæstetisk kunstfællesskab. Vi undersøger og udforsker naturens fænomener i et spændingsfelt mellem kunst, videnskab, magi og hverdagserfaringer. Med vidt forskellige udgangspunkter og fagligheder er vi i MYRKR opstået med udgangspunkt i en fælles fascination af mørket og de traditioner, kunst og fortællinger, som er en del af vores nordiske historie.

rum til ro, refleksion, sanselighed og fordybelse

Vi udforsker og fortolker gamle, nordiske traditioner, ritualer og den visdom om naturen, som vores nordiske forfædre var så fortrolige med. Vores værker er tværæstetiske og blander performance, lydkunst, musik og stedspecifikke scenekunst.

MYRKRs kunstneriske ledelse er Alaya Riefensthal.

MYRKRs bestyrelse er: 

Nønne Katrine Drewes                                             Louise Kampmark                                                         Marie Viltoft Polli