MYRKR

MYRKR  undersøger og udforsker naturens fænomener i et spændingsfelt mellem kunst, videnskab og hverdagserfaringer, så naturen ses i forskellige perspektiver, hvor der kan zoomes ind og ud mellem detaljer og helhed.  Naturen er genstanden vi undersøger og samtidigt rammen og scenen, som undersøgelserne opleves i. 

Med vidt forskellige udgangspunkter og fagligheder er vi i MYRKR opstået med udgangspunkt i en fælles fascination af mørket i Norden og de mørketraditioner, som er en del af vores historie. MYRKRs første projekt var en iscenesættelse af den traditionelle mørkning, hvor man lod mørket falde helt på og mærkede dagen gå på hæld sammen med familien, inden man tændte det kunstige lys,  der var kostbart men nødvendigt for at kunne fortsætte arbejdet efter mørkets frembrud. 

MYRKR undersøger og udforsker naturen i et spændingsfelt imellem kunst, videnskab og hverdagserfaringer. Vi ser og undersøger altid naturen i mange forskellige perspektiver. Når vi undersøger fx mørket eller skoven undersøger vi både den historiske kontekst,  fænoments naturvidenskabelige aspekter, fænoments rolle i samfundet, ånden og dets rolle i kunstnerisk sammenhæng. Vi udfolder undersøgelserne kunstnerisk og skaber rum til sanselighed og refleksion.

Vi vil vække hele sanseapperatet og invitere publikum til fordybelse i naturens fænomener igennem i lydvandringer, podcasts, lyttebiografer, fortælleaftener, lydinstallationer, performances og fysiske møder med naturen. Projekt, proces og produkt er hele tiden levende og i fremdrift på sine egne præmisser i vores udforskning af mørket. Ingen svar er givet på forhånd og nysgerrighed og undren er det, der driver os.

MYRKR består af radiodokumentarist Sara Troense, iscenesætter Alaya Riefensthal og musiker Jullie Hjetland.

Kontakt os på

sara@myrkr.dk/26393423         alaya@myrkr.dk/81614669        jullie@myrkr.dk/22854252