Træværk

Sammen med kunstner Charlotte Grum skabte MYRKR Træværk med fokus på fordybelse, sanselighed og fortrolighed mellem arter, hvor vi betragtede træerne og skoven som ligeværdige medskabere af verden.

Træværk vakte træerne til live og fortalte deres historier. Synet på forholdet mellem mennesker og andre levende væsener som dyr og planter er under forandring i disse år. Træværk animerede forbindelser mellem mennesket som art og træet som art og inviterede til nye former for slægtskaber på tværs af arterne. Træværk fortalte historierne om de træer, der stadig står omkring Hvidkilde Savværk og om de træer, der har måttet lade livet på savværket for at få nyt liv i menneskers hjem. Træværk fremkaldte og fortolkede menneskers historier om træer

Charlotte Grum er performancekunstner og socialpsykolog. Hun undersøger og udforsker forholdet mellem subjektivitet og materialitet i stedspecifikke installationer og performative situationer i det offentlige rum. Hun henter inspiration fra posthumanistisk æstetik og sit eksterne lektorat på Institut for Mennesker og Teknologi på Roskilde Universitet. Læs mere på www.charlottegrum.dk

MYRKR og Charlotte Grums samarbejde

På tværs af vores forskellige kunstneriske udtryk skaber vi tid og rum til forundring, fordybelse og sanseligt nærvær. Vi styrker forbindelser mellem mennesker og forbindelser mellem mennesker og natur gennem sanselighed, refleksion og ritualer,  der forstærker følelsen af fællesskab og samhørighed. I Træværk forener vi vores kunstneriske praksisser til en unik og mangfoldig begivenhed, der inddrager lokalbefolkningen og fremkalder stedets forunderlige historier.

 

Et udpluk at programmet for Træværk

Genfortolkning af den oldnordiske tradition udesidning. Her historiefortælling rundt om bålet, overnatning i det fri og fælles morgenmåltid fra skoven. Friluftslinjen på Den frie Lærerskole etablerede opholdsstederne for udesidningen i skoven, hvor hver deltager fik en tryg base i ly for regn og vind i skoven, så de kunne helt tæt på skoven og træerne efter mørkets frembrud.

Lydvandring: Her kunne publikum få nye perspektiver på skoven, træerne og savværket i lydvandringer. Under Træværk tog MYRKR deltagerne med på vandring rundt på savværket og i skoven på lydvandring, hvor forskellige folk gav deres viden og erfaring med træerne og skoven. Her kunne man høre:

  • Ove Weng, tidligere godsfuldmægtig på Hvidkilde Savværk fra 1962 og var med, da det lukkede i 1981.
  • Marianne Weigle, historiker og som har undersøgt historien omkring Hvidkilde Savværk.
  • Greve Christian Ahlefeldt-Laurvig-Lehn, godsejer Hvidkilde Gods og Hvidkilde Savværk
  • Manduela Riger Kusk, pibermager fra Svendborg
  • Tommy Heizs, digter og forfatter til bogen Træer der ligner mennesker
  • Annette Høst, troldkyndig og forfatter til bogen Jorden Synger
  • Karsten Thomsen, biolog  med ph.d. i tropiske skove. Aktiv i foreningen Verdens Skove gennem 30 år og tidligere formand.

Stemmerne smeltede sammen med musik produceret af Lukkif.

Gildeværk – en fejring af skoven og træerne! Her samledes alle de gode kræfter, som besøgte og/eller bidrog til Træværk. Gildværk fejrede savværket, skoven og træerne, menneskene dengang og nu og inviterede til nye relationer på tværs af tid og rum. Der var musik og sang og et festimåltid fra skoven, som alle deltagende bidrag til – lige fra grøntsager fra den lokale, økologiske bondemand Lars Myrthue til vildænder fra jæger-lauget i Hvidkilde Skov.

Flagermustur: Her tog Charlotte Grum publikum med på en gåtur i skumringen ved Hvidkilde Savværk, hvor samspillet mellem flagermus, teknologi og mennesker blev forskudt og filosoferest over. Det var en traditionel flagermus-tur med fokus på filosofien og kunsten. Turen blev arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening – Svendborg, som udlånte flagermusdetektorer.

Tak!

Træværk var en del af Kulturregion Fyns festival Mod.Strøm, hvor borgere, kunstnere og kulturaktører vakte forladte steder på hele Fyn i dagene 8.-17. september 2017. I Svendborg Kommune blev det nedlagte Hvidkilde Savværk udvalgt som stedet, kulturaktører kunne få midler til at vække til live. Hvidkilde Savværk har stået og forfaldet siden det blev lukket og forladt i 1981, indtil Træværk igen pustede liv i de gamle, slidte bygninger og sammen med publikum gav liv det stedet.

Træværk blev støttet af Kulturregion Fyn og Svendborg Kommune samt Kragegaarden/Mølleriet Ringe, KOORE.dk, Den frie Lærerskole, Danmarks Naturfredningsforening – Svendborg, Dilling Danmark og Dagli’ Brugsen Stenstrup. Vi siger tak for støtten og samarbejdet til de mange, der bidrog til Træværk!

Foto: Liv Kastrup